• Dette er småbruket på Serigstad som foreløpig er solgt tre ganger på kort tid - uten at myndighetene har godkjent noen av salgene. FOTO: Geir Sveen

Dette er småbruket ingen får kjøpe

Dyrlege Flemming Meland får ikke selge dette småbruket ved Bryne fordi han en tid hadde samme adresse som den nye kjøperen. – Det angår ikke det offentlige om kjøper og selger har et privat forhold, og en slik «dyneløfting» er et inngrep i den private sfære, hevder advokaten.