• Her er hytteboken de fire omkomne skrev seg inn i. Navnene på de fire personene er sladdet som følge av at navnene ikke er frigitt fra politiet ennå. FOTO: Odd Kristian Stokka

Dette er trolig det siste de skrev

De fire omkomne i Sirdal oppga alle at de var medlemmer av Den Norske Turistforening.