• Kolumbus ønsker at færrest mulig passasjerer betaler kontant til sjåføren. En arbeidsgruppe skal nå se på andre betalingsløsninger. FOTO: Jonas Haarr Friestad

Dette kan bli mye dyrere

Billettkjøp om bord gjør bussene til ransobjekter og fører til forsinkelser. Reisende som kjøper billett før turen kan i fremtiden bli premiert med bedre rabatter, mens de som billetterer om bord risikerer en langt høyere billettpris.