• FOTO: Tor Inge Jøssang

Disse har makten i Strand