• FOTO: Tor Inge Jøssang

Disse postkontorene legges ned