Dørene lukket i Viksveen-saken

Det rettslige avhøret av den spionsiktede Stein Viksveen fortsatte i Oslo forhørsrett klokken ni i morges, men nå for lukkede dører. Førstestatsadvokat Lasse Qvigstad begjærte retten lukket av hensyn til den videre etterforskningen.