Døve Elin må gi opp studier

Døve Elin Dehli har fått plass ved Høgskolen i Stavanger, men må sifra seg plassen fordi det ikke finnes nok døvetolker.