Drapssiktet på rømmen tatt på Engøy

Stavangermannen Karl Erik Torsen, som er en av de to tiltalte i densåkalte Tokke-saken, ble tatt på Engøy i en bopel på Engøy klokka19.15 lørdag kveld. Pågripelsen gikk forholdsvis udramatisk forseg, opplyser vaktsjef ved Sandnes politistasjon, Tormod Rostøl, ogoperasjonsleder ved Stavanger politikammer Trond Ekholt tilAftenbladet.