• Beskjedne forhold i dag, men Øksnevad skal bli et de sentrale stoppestedene for det nye dobbeltsporet over Jæren. FOTO: Geir Sveen

Du får tog hvert kvarter

Når dobbeltsporet er på plass vil du kunne ta tog hvert 15. minutt fra Sandnes, Ganddal, Øksnevad, Klepp, Bryne og Nærbø. Ambisjonen er å tredoble dagens trafikk til 9 millioner passasjerer årlig.