• Spesialpedagogisk koordinator Bodil Valheim Malmin ved Smeaheia skole påpeker at styrkingstimene er unike, og viktige for elever med behov for litt ekstra hjelp. Nå kan timene forsvinne. FOTO: Jonas Haarr Friestad

Dyrebare minutter kan hindre at elever slutter

Bodil er spesialpedagog på Smeaheia skole. — De planlagte kuttene kan føre til at flere blir skolevegrere og dropper ut av videregående skole.