• FOTO: Arnt Olav Klippenberg

Egersundere sloss for AFP