• Mangel på tog fører til forsinkelser på Jærbanen mandag morgen. FOTO: Geir Sveen

Ekstra togsett flyttet til Østlandet

Problemene på Jærbanen de siste par dagene skyldes blant annet at et togsett er flyttet over til Østlandet.