Eldre skal få bedre arbeidsforhold i Eigersund

Det kan bli få gamle på eldretrimmen i årene framover. Eigersund kommunen ønsker nemlig å ha eldre arbeidstakere i jobb.