• Bekymret: Leder Kåre Reiten (H) for levekårstyret i Stavanger og levekårdirektør Per Haarr liker dårlig at Stavanger må ta mot flere og flere og sykere og sykere pasienter fra sykehuset. FOTO: Anders Minge

Eldre taper på helsereform

Kommunene må overta flere og sykere pasienter fra sykehuset nå enn før. Det har gått på bekostning av hjemmeboende eldre som trenger hjelp.