• Meningen er å tilby kinesisk i ungdomsskolen, og at elevene kan gå videre med kinesisk i videregående skole. Vågen vgs. har allerede mange innslag av kinesisk rundt skolen - som denne kinesiske kiosken i full størrelse med autentisk innhold. Den er en del av kunstverket China Rocks som billedkunstner Beret Aksnes og fotograf Vegar Moen er ansvarlig for. FOTO: Marit Hæreid

Elevene vil ikke ha kinesisk likevel

Det blir ikke satt i gang tilbud i kinesisk på ungdomsskolen til høsten. Bare ni elever i Sandnes meldte sin interesse.