• Tiendeklassingene Mads, André, Kristine, Cathrine, Hans Fredrik og Ane har gått hele veien fra Storhaug, men er likevel ikke slitne.

Elever bar flaggstang fra Storhaug til Hundvåg

Elevene ved Lunde skole på Hundvåg, hentet i dag en flunkende ny flaggstang i rektors hage på Storhaug og bar den med seg helt tilbake til skolen. Endelig kan flagget heises i skolegården.