• Fylkesmannen i Rogaland har ført tilsyn med tre skoler i fylket. I rapporten kommer det frem at rettsikkerheten til de svakeste elevene ikke ivaretas, og at de ikke får den opplæringen de har krav på. FOTO: Jarle Aasland

Elever mangler rettssikkerhet

Fylkeskommunen svikter på nesten alle punkter om elevers rett til spesialundervisning ved videregående skoler, viser en tilsynsrapport fra fylkesmannen.