• Høyt leksepress kan gi dårligere karakterer. - Prøver i seg selv er ikke noe man bør unngå. Men det kan kanskje bli for mye, sier NIFU-forsker Vibeke Opheim. FOTO: Bjørn Sigurdsøn / NTB SCANPIX (illustrasjonsfoto)

Elever med mye prøver og lekser får dårligere karakterer

Mange prøver kan gå ut over tid til undervisning og læring, mener NIFU-forsker.