• Ifølge avdelingsingeniør Cato Roland ble det hektisk da Statens vegvesen, politiet og tollvesenet gjennomførte en teknisk kontroll ved Westco sitt gjenvinningsanlegg på Forus lørdag fra klokka 11.00 til 14.00. FOTO: Cato Roland

Elleve avskiltet i trafikkontroll

— Hjulene på den ene tilhengeren var så godt som flate og sto på kryss og tvers, sier Cato Roland i Statens vegvesen.