• Kinokino har vært stridstema i Sandnes fra den dagen ideen kom for dagen. FOTO: Knut S. Vindfallet

En ukulturell diskusjon om kultur

Opportunisme er dessverre en del av politikkens egenart. Slik vil det sannsynligvis alltid være, men det må i tillegg være lov å forlange en porsjon edruelighet.