Endelig ny prest

I årevis har stab og kyrkjelydar venta på ein tredje prest. Det var då Jæren vart eige prosti, og soknepresten i Time også skulle bruka av tida si til prostegjerninga, at det vart ny fart i prestesaka.