• Administrasjonen skal nå utrede om kameraovervåkning på Bybrua har noe for seg. FOTO: Anders Minge

Enstemmig om brusikring

Vil vurdere kameraovervåkning.