• Vil Hå vera eigen kommune om 50 år? FOTO: Pål Christensen

Er Hå verdt ei feiring?

Hå kommune er 50 år. Kommunen har invitert alle på fest. Men er tvangssamanslåinga for så lenge sidan noko å feira?