• Pål Morten Borgli (Frp) ser ikke for seg bybane til Sandnes øst de neste 20 årene. FOTO: Knut S. Vindfallet

Er Sandnes øst et blindspor for regionen?

Hvis bybane er målet, tror enkelte transportforskere at byveksten ennå i mange år må konsentreres i båndbyen Sandnes-Stavanger. Pål Morten Borgli (Frp) er enig.