• Pleietjenesten i Sandnes som så mange andre steder, er presset på tid og ressurser. Derfor foreslo administrasjonen strengere regler, blant annet for dusjing. Det fant ikke politikerne seg i. FOTO: Colourbox

Er det nok å dusje én gang i uken?

Hvor ofte dusjer du? I Sandnes mener kommunen at én gang i uken er nok for pleietrengende, men politikerne satte foten ned.