• Midt mellom Kongevegen, Obrestad fyr, Obrestad hamn og Hå gamle prestegard er dette anlegget med utleigeeiningar hotell, servicebygg og restaurant planlagt. FOTO: Leva Urban Design

Er dette fritidshytter eller hotell?

Planane for reiselivsanlegg på Obrestad bør ikkje ein gong takast opp til behandling, tilrår rådmannen i Hå.