• Rektor Dag Harald Undheim på Bogafjell skole ser ingen problemer med å legge ut elevenes og foreldrenes navn og adresser på internett. FOTO: Jan Tore Glenjen

Er elevlister på internett ok?

Er det greit at skoler legger ut lister med elever og foreldrenes fulle navn, telefonnummer og e-postadresser på skolens hjemmeside?