• FOTO: Thomas Fosse

Et av Norges beste flaggermus-sted