Få behandlingsplasser, lite tvang

-Vi vet at veldig mange ruser seg veldig mye. Derfor synes jeg det er rart at det kommer så få saker om tvangsbehandling, sier leder i Fylkesnemnda for sosiale saker, Rolf Vaage.