• FOTO: Heidi Hjorteland

Fann våpen under ransaking