• Advokat Morten Furuholmen er dømt for medvirkning til grovt heleri etter å ha bistått David Aleksander Toska i å inndrive en gjeld på 5 millioner kroner pluss renter – totalt 6,5 millioner kroner. Men advokatbevillingen får han beholde. FOTO: Knut S. Vindfallet

Får fortsette som advokat

Morten Furuholmen mister ikke bevillingen, men den heleridømte advokaten får en advarsel fra Tilsynsrådet for advokatvirksomhet.