• Madi Zafarnejad, til venstre, og Mitra Mohadjer Iravani håper Den europeiske menneskerettighetsdomstolen vil godkjenne saken deres, slik at de kan bli boende i Norge. FOTO: Pål Christensen

Får ikke bli – kan ikke reise

Ekteparet Madi og Mitra kan ikke reise tilbake til Iran på grunn av sin tro, men de får heller ikke bli i Norge. Hverdagen går med til å vente og håpe.