• Tanken var at den store produksjonen av verpehøns kunne foregå med egen energi. Det må Nils Steinsland nå gi opp etter politisk nei fra Time kommune. FOTO: Aasland, Jarle

Får ikke ruge egg med egen strøm

Familien klekker ut hønene som legger 75 prosent av alle egg som spises i hele Norge, men de får ikke lov til å dekke energibehovet med egen vindmølle.