• FOTO: Pål Christensen

Fare for ny Ryfast-forsinkelse