• Gassferjene som går i rute mellom Mortavika og Arsvågen er i dag sertifisert for 450 passasjerer. Passasjertallet blir veldig redusert når det er biler med farlig last om bord. FOTO: Pål Christensen

Farlig last ga lange køer

Det var irritasjon blant folk som skulle med ferje over Boknafjorden i helgen. Passasjertallet ble sterkt redusert på flere avganger fordi det var biler med farlig last om bord.