• FOTO: Cornelius Munkvik

Fartsgrensen opp på nyveien