• Storhaug er en av bydelene som ligger lavt på Stavangers levekårsundersøkelse. FOTO: Jon Ingemundsen

Fattige områder skal få et løft

De sonene som ligger lavt på byens levekårsundersøkelse skal få et løft gjennom en spesialordning med Husbanken.