• FOTO: Pål Christensen

Fengsel for dårlig sikring av last