• Vegvesenet vil ha bort køene i Mortavika-Arsvågen, og går inn for at det skal gå ferje hvert kvarter. FOTO: Jon Ingemundsen

Ferje hvert kvarter over Boknafjorden

Ferje hvert kvarter over Boknafjorden, egne felt for tungtrafikk til Tananger og midtdelere på E39 for å forhindre møteulykker er noen av investeringene veivesenet vil gjøre de neste årene. Prislappen er 30 milliarder.