• FOTO: Anders Minge/Knut Gjerseth Olsen

Festlørdag ble til gråmandag