• FOTO: Tor Inge Jøssang

Fikk penger etter sin død