• De to antatt omkomne ble skylt på havet fra landsiden av Svåholmene som er markert med grønt på redningsledelsens kart. FOTO: Hans E.H. Jacobsen

Filmingen hadde ikke startet

Filmteamet på tre var på jakt etter best mulig kameravinkel før den andre av to store bølger skylte produsent Daniel Henriksbø og B-fotograf Mats Bjarg på havet søndag.