• Arve Gramstad fyller på ny strøsand i kassene langs Røyskattveien. Her skal innbyggerne kunne ferdes trygt når frosten kommer på ny. FOTO: Jon Ingemundsen

Finpuss etter kaosdager

Under blå himmel og med herlig ro rydder Håvard Hogstad, Terje Hommeland og Guttorm Garvik gatene i Sandnes. Fra onsdag til søndag ettermiddag ryddet de uten rast for å holde kaossnøen unna og de viktigste veiene åpne.