• Rett sør for dette gardstunet (mot kamera) er det planlagt eit nytt hus med grunnflate på 388 kvadratmeter, 488 kvadratmeter stort i alt. Vil det skjemma nedkjørsla til Hå gamle prestegard? FOTO: Reidun Gudmestad

Fint nok for prestegarden?

Utval for tekniske saker og næring står nok ein gong fast på at det planlagde giganthuset er fint nok til å vera porten til Hå gamle prestegard.