• FOTO: Anders Minge

Fire bomstasjoner måtte flyttes