• Opprydding og reinsking av Vollbekken på Vigrestad etter flaumen vil kosta rundt to millionar kroner. FOTO: Anders Minge

Flaumen tok skulevegen

Storflaumen på Vigrestad 7. august tok gang— og sykkelbrua mellom Stokkalandsmarka og Vigrestad. No er kommunen i farten med å få bygt ny bru.