• FOTO: Thomas Fosse

Flere brudd på asbest-reglene