• Tror på tidlig innsats: Fra venstre Marie Ljones Brekke (KrF), John Peter Hernes (H) og Iselin Nybø (Venstre). Hernes er leder av oppvekststyret, Nybø er nestleder. FOTO: Jonas Haarr Friestad

Flere barn skal få hjelp tidligere

PPT i Stavanger får fire nye stillinger som skal jobbe med barnehagebarn og de yngste skolebarna.