• Tanken er at høyt gras skal gjøre meitemarken mindre tilgjengelig for fuglene, sier Ingvald Erga. Tirsdag formiddag ble graset klippet av Trygve Risa. Nå vurderer Avinor å la graset gro på større deler av flyplassarealet. FOTO: Jan Inge Haga

Flest fuglekollisjoner på Sola

Høyt gras ved rullebanene og tørt klima har hjulpet på situasjonen, men fugleutfordringene ved Stavanger lufthavn er fortsatt store.