• Politi utenfor flyfraktterminalen. FOTO: Kristian Jacobsen

Flyfrakterminalen på Sola evakuert

Politiet gjorde et mistenkelig funn i en pakke.